İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yolbulan Metal San. Ve Tic. A.Ş. olarak üretim faaliyetlerimiz kapsamında; çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak, iş güvenliği ile ilgili standartlara, yerel, ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, ve yönetmenliklere uymak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, işletmemizde iş güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamak kurumumuzun iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.