Çevre Politikası

Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. olarak üretim faaliyetlerimiz kapsamında; atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertaraf edilmesi, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini yasal gereklilikler doğrultusunda uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak kurumumuzun çevre politikasıdır.