Enerji Politikası

Uygulamakta olduğu ISO 50001 enerji yönetim sistemini çerçevesinde; demir-çelik   sektöründe faaliyet gösteren Yolbulan Metal  A.Ş.
  • Enerji kullanımı tüketimi verimliliği ve enerji performansının iyileştirilmesi için uygun ürünler ve hizmet satın almak ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
  • Enerji kullanımı yönünden belirgin etkisi olan faaliyet ve ekipmanları belirtmek ve gerekli tedbirleri almayı,
  • Enerji ile ilgili yasal şartlara uyumluluğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile standartların gerektirdiklerini yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızın enerji bilincini oluşturmak adına sürekli eğitimlerin yapılmasını sağlamayı,
  • Enerji kullanımını en aza indirmeyi, tükenebilir doğal kaynakları kontrol altında tutmayı ve tüketimi azaltmayı,
  • Enerji için yeterli kaynağın sağlanmasını, enerji risklerini azaltmak için hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin gözden geçirilmesini,
  • Enerji yönetim sisteminin performansının ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.